Đội ngũ nhân viên

Chị Nguyễn Thị Thu - quê Nam Định

Quê Quán: Nam Định 
Năm Sinh: 1965

 

Đã nhận việc
Chị Lê Thị Hoa - quê Phú Thọ

Quê Quán: Phú Thọ 
Năm Sinh: 1977

Đã nhận việc
Chị Nguyễn Thị Thu - quê Thái nguyên.

Quê Quán:  Thái Nguyên
Năm Sinh: 1983

Đã nhận việc
Lê Thị Thu -  quê Thái Bình

Quê Quán:  Thái Bình
Năm Sinh: 1976

Đã nhận việc
Nguyễn Thị Hằng - quê Ba Vì Hà Nội.

Quê Quán: Ba Vì Hà Nội
Năm Sinh: 1978

Đã nhận việc
Nguyễn Thị Nữ - quê Ba Vì Hà Nội

Quê Quán: Ba Vì Hà Nội
Năm Sinh: 1978

Đã nhận việc
Lê Thị Luyến - quê Ba Vì Hà Nội

Quê Quán: Ba Vì Hà Nội
Năm Sinh: 1965

Đã nhận việc
Nguyễn Thị Hiền - quê Thái Bình

Quê Quán:  Thái Bình
Năm Sinh: 1969

Đã nhận việc
Trần Thị Len - quê Nam Định

Quê Quán: Nam Định
Năm Sinh: 1976

Đã nhận việc
Lê Thị Thơm - quê Phú Thọ

Quê Quán:  Phú Thọ
Năm Sinh: 1976

Đã nhận việc
Nguyễn Thị Hoài - quê Hải Dương

Quê Quán: Hải Dương
Năm Sinh: 1985

Đã nhận việc
Hà Thị Hoa - quê Tuyên Quang

Quê Quán:  Tuyên Quang
Năm Sinh: 1969

Đã nhận việc
Chị Ngô Thị Huyền - quê Hà Tây

Quê Quán:  Hà Tây
Năm Sinh: 1977

Đã nhận việc
Nguyễn Thị Hoa - quê Nam Định

Quê Quán: Nam Định
Năm Sinh: 1968

Đã nhận việc
Đặng Thị Liên - quê Cao Bằng

Quê Quán: Cao Bằng
Năm Sinh: 1977

Đã nhận việc
Nguyễn Thị Thanh - quê Ninh Bình

Quê Quán: Ninh Bình
Năm Sinh: 1975

Đã nhận việc
Nguyễn Thị Huệ - quê Thái Bình

Quê Quán:  Thái Bình
Năm Sinh: 1972

Đã nhận việc
Nguyễn Thị Lệ - quê Lào Cai

Quê Quán:  Lào Cai
Năm Sinh: 1977

Đã nhận việc
Đặng Thị Linh - quê Hà Nội.

Quê Quán:  Hà Nội
Năm Sinh: 1984

Đã nhận việc
Cô Phan Thị Tám Quê Thái Bình Sẵn Sàng Đi Làm Ngay

Quê quán: Thái Bình
Năm sinh: 1972

Đã nhận việc