Các sự kiện sắp tới

Liên hoan văn nghệ đón Tết

 • 06/02/2020
 • Sân trường

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Sự kiện “Vầng trăng tuổi thơ”

 • 12/05/2020
 • Sân Trường

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Cuộc thi vẽ tranh Em yêu thiên nhiên

 • 15/05/2020
 • Tầng 1 của trường

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Ngày hội đọc sách trường Đoàn Thị Điểm

 • 16/05/2020
 • Tầng 1 của trường

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Hội nghị giáo viên và nhân viên

 • 20/05/2020
 • Tầng 1 của trường

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Cuộc thi Giáo viên dạy giỏi

 • 23/05/2020
 • Thư viện trường

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Giải cờ vua toàn Thành phố

 • 24/05/2020
 • Tầng 1 của trường

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Ngày hội khoa học và kỹ thuật

 • 25/05/2020
 • Thư viện trường

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy