Lịch hoạt động

2020 - 2021

Tải file PDF

Tháng Một 2020

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2

Chi tiết

 • 01 Th1 - 04 Th1 Nghỉ năm mới
 • 07 Th1 - 12 Th1 Giải hội khoẻ toàn trường
 • 15 Th1 - 16 Th1 Cuộc thi các CLB
 • 18 Th1 - 20 Th1 Giao lưu với trường Oxford
 • 29 Th1 - 31 Th1 Dã ngoại trang trại Dê trắng

Tháng Hai 2020

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1

Thông tin

 • 01 Th2 - 04 Th2 Thi toán - tiếng Anh
 • 07 Th2 - 12 Th2 Giải hội khoẻ toàn trường
 • 15 Th2 - 16 Th2 Cuộc thi các CLB

Tháng Ba 2020

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Easy Week

 • 01 Th3 - 29 Th3 Deep Economics Course

Tháng Tư 2020

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3

No Comment Title

 • 02 Th4 - 05 Th4 Museum Excursions Week 1
 • 20 Th4 - 21 Th4 Black Friday Surprise

Tháng Bảy 2020

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2

Explanation

 • 01 Th7 - 04 Th7 1st Sekolah Examination
 • 07 Th7 - 12 Th7 Study tour to Taman Sari, Yogyakarta, Indonesia
 • 15 Th7 - 16 Th7 National Education Day
 • 22 Th7 - 23 Th7 OSIS Activity
 • 25 Th7 - 30 Th7 Semester Break

Tháng Chín 2020

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Events

 • 02 Th9 - 04 Th9 2st Sekolah Examination
 • 06 Th9 - 07 Th9 Study tour Palawan, Philippines
 • 16 Th9 - 30 Th9 2 week school holidays

Tháng Mười 2020

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1

New Semester Start

 • 02 Th10 - 07 Th10 New Lecture Start
 • 09 Th10 - 13 Th10 Examination
 • 16 Th10 - 21 Th10 Second Lecture Start
 • 23 Th10 - 27 Th10 Final Examination

Tháng Mười Một 2020

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Introduction

 • 03 Th11 - 05 Th11 3st Sekolah Examination
 • 09 Th11 - 23 Th11 Live Lectures

Tháng Mười Hai 2020

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3

Last Year Semester

 • 01 Th12 - 03 Th12 Museum Excursion
 • 24 Th12 - 28 Th12 Sekolah Mathematics Week
 • 31 Th12 New Years Eve Celebrations
Tải thêm
Tải file PDF